Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Svar direkt till eller via kommunstyrelsen

 • mall för remissvar direkt till kommunstyrelsenWord (word, 54.6 kB)
 • mall för pm vid samordnat yttrandeWord (word, 30 kB)
 • mall för presentation

Uppskov

 • Finns det behov av uppskov ska stadskontorets handläggare tillfrågas och avdelningschef underrättas.
 • Avsändarens svar diarieföras av handläggaren till det aktuella ärendet i Platina.

mall för remissvar direkt till kommunstyrelsenWord (word, 54.6 kB)

Samordnat yttrande

 • Många gånger är det en fördel att samordna yttrandet med andra förvaltningar. Kontrollera remissens sändlista för att se om flera kommunala förvaltningar fått samma ärende. Kontakta respektive förvaltnings registrator för att få reda på vem som handlägger ärendet.
 • Vid samordnat yttrande ska en pm upprättas och bifogas remissvaret.

mall för pm av samordnat yttrandeWord (word, 30 kB)

Intern avstämning

 • Remissvarets innehåll ska alltid stämmas av med andra berörda avdelningar på stadsbyggnadskontoret.

Avlämning av remissen

 • Låt en kollega motläsa skrivelsen.
 • Skrivelsen överlämnas på arkivpapper till avdelningschefen för synpunkter och underskrift senast fem arbetsdagar före utskick.
 • Eventuellt presentationsmaterial utarbetas på begäran av avdelningschefen.
 • Skrivelsen överlämnas till registratorn för utskick och arkivering.

mall för presentation

Avslut

 • Spara skrivelsen i Word under adekvat mapp på SBK_Gemensam:\Kärnprocesser\Yttranden\Remisser.