Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett styrdokument för att skapa bättre förutsättningar för den fysiska planeringen att kunna tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice i en tätare stad.

Planen är ett långsiktigt dokument och blickar ett par decennier in i framtiden, men fokuserar löpande på ett 5-10-årsperspektiv framåt och huvudsakligen de planeringsskeden som rör detta tidsperspektiv, det vill säga framförallt fördjupningar av översiktsplanen och planprogram (i vissa fall kan större detaljplaner fylla samma syfte som fördjupade översiktsplaner och planprogram).

Planen är antagen

På sitt sammanträde den 2 november 2016 antog kommunstyrelsen Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.

Plan för samhällsservicens markbehov i MalmöPDF (pdf, 10.2 MB), antagen av kommunstyrelsen 2 november 2016.

Tidigare process

I augusti 2013 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att ta fram Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.

Samråd för Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö pågick från december 2014 till och med mars 2015, och stadsbyggnadsnämnden godkände en samrådsredogörelse i augusti 2015.

Antagandehandlingen av Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Efter godkännande i stadsbyggnadsnämnden gick planen vidare till kommunstyrelsen, som alltså fattade beslut om antagande 2 november 2016.

Dokument

Plan för samhällsservicens markbehov i MalmöPDF (pdf, 10.2 MB), antagen av kommunstyrelsen 2 november 2016.

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 3.2 MB), augusti 2015.

Samrådsmissiv inklusive sändlistaWord (word, 59.8 kB), december 2014.

SamrådsförslagPDF (pdf, 11.3 MB),juni 2014.

Bilagor till samrådsförslagPDF (pdf, 527 kB), juni 2014.