Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Digital agenda

Stadsbyggnadskontoret står inför en digital omställning. Därför har vi tagit fram en digital agenda, som blir vägvisaren för vår digitala utveckling 2018-2022.

Med agendans hjälp vill vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter - för Malmöborna och stadsutvecklingen, men också internt för medarbetarna och arbetsplatsen.  

Den digitala agendan för stadsbyggnadskontoret bygger vidare på stadens övergripande digitaliseringsprogram Det digitala Malmö och är en fördjupning av denna, utifrån vår verksamhet.

Med start hösten 2018 kommer den digitala agendan att vävas in i verksamhetsplaneringen, då alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret kommer att involveras.

Den digitala agendan i sin helhet kan du ladda ner nedan.

En kortversion av agendan, och frågor och svar hittar du i högermenyn.