Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Parkeringsnorm

Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö.

Ladda ned

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Den anger i plan var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar fastighetsägaren.

Kommunen (Stadsbyggnadsnämden) anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen gäller som väg- ledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.