Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Personuppgiftslagen

Register (manuella eller med datorstöd) med personuppgifter får inte upprättas utan att samråd skett med kontorets IT-säkerhetssamordnare.