Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Medarbetarsamtal och löneöversyn

För komunövergripande information, läs under Min anställning. De lokala policyer som finns på stadsbyggnadskontoret finner du under Din anställning på SBK.