Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Regler att följa i SBKs Arkiv

Ordningsregler för Stadsbyggnadskontorets Arkiv

Allmänt

Mat eller dryck får ej medföras in i arkivet.

Obligatorisk introduktion till arkivets bestånd samt förhållningssätt ges av enhetschef eller arkivarie. Ritningar, kartor eller andra handlingar får under inga omständigheter lämna arkivet. All återställning av arkivmaterial görs av arkivpersonalen. Är det något du behöver hjälp med så vänd dig till arkivets personal. Vi hjälper gärna till!

Tider

  • Arkivet är öppet för allmänheten 09.30-13.00.
  • Arkivet är vanligtvis öppet för kontorets personal mellan kl. 8.00 – 16.00.
  • Under kunddiskens öppettider har allmänheten företräde vid kopiering.
  • Kopieringsapparater stängs vanligtvis av runt 16.00.

Ritningsarkivet

Ritningsomslag placeras på disk enligt genomgång vid introduktion. Bläddra i omslagen som i en bok, på högkant från höger till vänster.

Ritningarna ska ligga i omvänd kronologisk ordning (de senaste överst) så att texten blir stående eller liggande. Lämna kvar omslag på disken.

Markera uttag av orangea registerkort med lapp. Efter användning läggs registerkorten på angiven plats ovanpå skåpet.

Kartarkivet

Uttagna kartor lämnas alltid på kartdisken utanför arkivets kunddisk.

Kopiering

Beställning av kopior till kunder och överenskommelse om leveranstider sker endast genom arkivets personal.