Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Taxa för Malmö stadsbyggnads-nämnds verksamhet

Gällande taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet hittar du i Malmö stads författningssamling på malmo.se