Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Organisation och ledningsstruktur

Organisationsdokumentet ger en nulägesbild av stadsbyggnadskontorets organisation och ledningsstruktur.

Här får du en överblick över kontorets uppdrag, organisering, funktioner och processer. Styrdokumentet kan till exempel användas vid introduktion av nyanställda.

Organisationsdokumentet antogs av ledningsgruppen i juni och nästa översyn ska ske innan årsskiftet 2019/20.

Organisationsdokument stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2019-06-10PDF (pdf, 784.9 kB)