Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Delegationsordning SBK

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning

Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 16 maj 2014.