Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Nämndsbudget


Stadbyggnadskontorets verksamhet styrs av mål som är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden.

Med dessa mål som grund lägger  nämnden upp en budget för nästkommande år. Kommunstyrelsen gör en budgetberedning och därefter beslutar kommunfullmäktige om budgeten ska antas eller ej.

Stadsbyggnadskontoret ska inom ramen för budgeten uppnå målsättningarna. Hur man ska gå till väga presenteras i en nämndsbudget (tidigare internbudget och verksamhetsplan).

Nämndsbudgeten följs upp med hjälp av två delårsrapporter och en årsanalys.

Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Susanne Klarin
Senast uppdaterad: 2019-03-20