Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Reglemente för intern kontroll

Detta reglemente omfattar kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna och styrelser i de helägda bolagen. Syftet med reglementet är att tydliggöra ansvaret för intern kontroll.

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. En god intern kontroll innebär att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet vilket bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger bra förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos kommunmedlemmar och andra intressenter.