Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Intern kontrollplan

Internkontrollplanen tas fram utifrån tre samverkande metoder:

1. Riskanalyser i förvaltningens respektive avdelningar

2. Föregående års plan följs upp, stora eller ofta förekommande avvikelser som visat sig under föregående års kontroller kan inkluderas i årets internkontrollplan

3. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollpunkter för Malmö stads nämnder