Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Handbok för intern kontroll


Handboken för intern kontroll ska guida nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag i Malmö stad i det praktiska arbetet med intern kontroll.

Målgruppen för handboken är i första hand de som samordnar arbetet med intern kontroll i förvaltningar och bolag. Handboken kan dessutom ge inblick i Malmö stads internkontrollarbete för intresserade chefer och medarbetare.

Innehållet i handboken kommer att kompletteras och förändras efter hand. Handboken ska vara ett redskap som fungerar för dig. Du som läser handboken är med och bestämmer hur den ska utvecklas och vad den behöver innehålla.

I nuläget innehåller handboken följande delar:

  •  Introduktion till intern kontroll
  •  Ansvar och roller
  •  Processen för styrning och uppföljning av intern kontroll
  •  Metodstöd för riskanalys
  •  Kommungemensamma granskningsområden
  •  Gemensamma kriterier för god intern kontroll i Malmö stad