Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Intern kontroll

Intern kontroll är ett kvalitetsarbete som har som mål att förebygga att fel begås. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda och se till att:


•Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

•Information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig

•Lagar, förordningar och styrdokument följs


Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Susanne Klarin
Senast uppdaterad: 2017-03-30