Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

September

Chefer HR

Flexavstämning 30/9.

Avstämning semesterlistor.

För chef att göra

Tema för APT

  • Tema Jämställdhet & Mångfald (JÄMÅ) - Höstens frågaPDF (pdf, 87.9 kB).
  • Informera om årets medarbetarenkät med hjälp av APT-presentation.Powerpoint (powerpoint, 442.1 kB)

För chef att informera om

  • Datum för Friskvårdsdagen.
  • Flexavstämning 30/9.
  • Semesterväxling
  • Information om att period för medarbetarenkät är 12-25 oktober.

Chefer intern kontroll

Genomförande av riskanalys maj-sep. Visa film intern kontroll. Kontakta din controller för info per avd hur ni arbetar med intern kontroll på din avd.

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
4/9 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende augusti
30/9 sista dagen för interna kundfakturor avseende september

Delårsrapport januari-augusti 2019

Budget 2020