Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Maj

Chefer HR

För chef att göra

  • Vid behov ta fram handlingsplan efter organisatorisk & social arbetsmiljö-skyddsrond
  • Workshop i aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i samverkansgrupp tillsammans med HR.
  • Avdelningschefer deltar vid fysisk & teknisk skyddsrond.

Tema för APT

Avdelningssamverkan

  • Workshop om aktiva åtgärder (se ovan).

Chefer intern kontroll

Genomförande av riskanalys maj-sep. Visa film intern kontroll. Kontakta din controller för info per avd hur ni arbetar med intern kontroll på din avd.

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
6/5 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende april
29/5 sista dagen för interna kundfakturor avseende maj

  • Ekonomisk prognos 2019 (ej beslutat när den ska vara klar)