Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Juni

Chefer HR

10/6 Fysisk och teknisk skyddsrond

För chef att göra

  • Bevilja semester och delegera ansvar i HRutan.

Avdelningssamverkan

Informationsärende: DR1.

Chefer intern kontroll

Genomförande av riskanalys maj-sep. Visa film intern kontroll. Kontakta din controller för info per avd hur ni arbetar med intern kontroll på din avd.

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
4/6 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende maj
28/6 sista dagen för interna kundfakturor avseende juni