Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Juli

Chefer HR

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
3/7 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende juni
31/7 sista dagen för interna kundfakturor avseende juli