Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Februari

Chefer HR

För chef att göra

  • Hålla förberedande lönesamtal
  • Löneöversyn 2020 enligt separat tidplan
  • Påbörja lönebeskedssamtal enligt separat tidplan

För chef att informera om

  • Medarbetare ska inkomma med önskemål om förläggning av sommarsemester. Förläggningen av sommarsemester samverkas avdelningsvis senast 31/3.

Avdelningssamverkan

  • Informationsärende: Planering av SAM enligt checklista.
  • Informationsärende: Årsanalys.

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
5/2 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende januari.
28/2 sista dagen för interna kundfakturor avseende februari

  • Budgetskrivelse (klar 26 feb)
  • Mål i Nämndsbudget 2019 (klar 25 feb)
  • 7 feb budgetseminarium