Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

December

Chefer HR

Fysisk & teknisk skyddsrond.

För chef att göra

  • Avdelningschefer deltar vid fysisk & teknisk skyddsrond.

Avdelningssamverkan

  • Beslutsärende: Beslut om datum för nästa års avdelningssamverkan.

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
4/12 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende november

  • Uppföljning av Intern kontroll 2019 samt Intern kontrollplan 2020
  • Årsanalys 2019