Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Årshjul chefer HR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

April

Chefer HR

För chef att göra

  • Vid behov ta fram handlingsplan efter organisatorisk & social arbetsmiljö-skyddsrond.
  • Workshop i aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i samverkansgrupp tillsammans med HR.

Tema för APT

  • Organisatorisk & social arbetsmiljö-skyddsrond

För chef att informera om

  • Tid för nästa fysiska & tekniska skyddsrond 10/6. Synpunkter inför skyddsronden mottages av chef, HR eller skyddsombud.

Avdelningssamverkan

  • Workshop om aktiva åtgärder (se ovan).

Chefer Ekonomi

Viktiga datum:
3/4 sista dagen för leverantörsfakturor o externa kundfakturor avseende mars
30/4 sista dagen för interna kundfakturor avseende april