Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kontakt

Kontakt

Besöksadress
August Palms plats 1
Malmö

Postadress
Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Telefon
Reception: 040-34 10 00
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Kominredaktionen