Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Introduktion av ny medarbetare på SBK

Chef, mentor eller ny medarbetare? Här hittar du vad du behöver för introduktion.

En väl genomarbetad introduktion med ett personligt och väl genomfört mottagande fyller en viktig funktion för alla nya medarbetare. Genom en god introduktion kan vi se till så att den nya medarbetaren på stadsbyggnadskontoret känner sig välkommen och snabbt kommer in i arbetet och gemenskapen.

Introduktionens syfte

Syftet med vår introduktion är att alla nya medarbetare:

  • ska känna sig välkomna och få en positiv bild av sin nya arbetsplats
  • ska känna sig delaktiga i stadsbyggnadskontorets verksamhet och komma in i sitt nya arbete så fort som möjligt
  • ska få grundläggande kunskaper om Malmö stad, stadsbyggnadskontoret och den egna avdelningen.

Ansvar för introduktionen

Närmaste chef, med stöd från administrativa avdelningen, ansvarar för att den nya medarbetaren får en bra introduktion. Chefen ska utse en mentor om denna själv inte kommer att ha uppdraget.

Checklistan nedan är ett stöd så att praktiska saker såsom rum, dator, inlogg, telefon, nycklar m.m. är klara när den nya medarbetaren börjar.

Checklista för rekryterande chef

Introduktionsplan

Närmaste chef ska göra upp en introduktionsplan där innehållet i introduktionen och vilka personer som medverkar i de olika momenten framgår. Chefen har ansvaret att informera den nyanställda om innehållet i introduktionen.

Det är viktigt att introduktionen är individuellt upplagd och anpassad till den nyanställdes bakgrund och specifika behov. En medarbetare som rekryterats externt behöver en introduktion med ett delvis annat innehåll än om rekryteringen skett internt. Skicka gärna hem en välkomsthälsning med information om introduktionsplanen innan anställningen börjar.

Mall för introduktionsplanPDF (pdf, 200.5 kB)

Som nyanställd på stadsbyggnadskontoret bjuds du in att delta vid två introduktionstillfällen. Det ena är en halvdag på kontoret som administrativa avdelningen håller i. Det andra är en heldag tillsammans med nyanställda från de olika tekniska förvaltningarna. Dagen inleds med en presentation av de olika förvaltningarnas verksamheter och avslutas med en busstur runt i Malmö tillsammans med de nya kollegorna.

Inte bara information

Information är nödvändig men tänk på att inte överösa den nyanställda medarbetaren med information. Sträva efter att skapa variation och stimulans under introduktionstiden genom att varva information med lämpliga, konkreta arbetsuppgifter som den nyanställde kan utföra eller prova på. Det kan vara självständiga uppgifter men det kan också handla om att gå vid sidan om och till exempel passivt delta i olika arbetsmöten.