Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetstid och flex

Målet för vår arbetstidsmodell (flex) är att stimulera till större flexibilitet och ge medarbetarna stor möjlighet att påverka sina arbetstider mot bakgrund av verksamhetens behov. Systemet bygger på en öppen och kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chef.

Normalarbetstid

Normalarbetstiden för en heltidsanställd är kl 08.00-16.30, mån-fredag, med 30 minuters lunch.

Vid frånvaro som ex semester, sjukdom, vård av barn och tjänsteresa beräknas du ha fullgjort 8 timmar. Vid kurser/konferenser hela dagar läggs tiden kl 8.00-16.30 in i flexen. Stämpling ska i största möjliga mån ske i realtid.

Flextidsavtal för SBKPDF (pdf, 495 kB)

Flextidsram, saldo (minus eller plus) och flexavstämning

Flextidsramen är kl 6.30-22.00 mån-söndag.

Datum för flexavstämning är den 31 mars och 30 september. Du får då ha max 40 plustimmar eller 20 minustimmar på ditt flexkonto.

  • plussaldo upp till 40 timmar och minussaldo ner till 20 timmar överförs till kommande period
  • minussaldo utöver -20 timmar ger löneavdrag med 1/165 av månadslönen
  • plussaldo utöver + 40 timmar bortfaller och medför ingen rätt till ersättning.
  • om du slutar din anställning görs vid minussaldo ett löneavdrag med 1/165 av månadslönen och vid plussaldo en utbetalning med 1/165 av månadslönen

Om större avvikelser uppstår ska du och din chef planera för att du tar ut flexledighet eller arbetar in tiden.

Flexledighet

Flexledighet del av dag registreras under Flex in eller Flex ut i HRutan. Flexledighet för hela dagar söks under Frånvaro/semester i HRutan.  Timmarna ska då vara inarbetade i förväg. Tala med din chef innan du ansöker. Upp till 5 dagar kan tas ut i följd efter chefens godkännande.

Flex-stämpling och korrigering

Stämpling ska i första hand ske i realtid i HRutan. Korrigering av tid görs i undantagsfall i efterhand och ska göras senast den 15:de i månaden efter. Det är den faktiska tiden som ska läggas in.

Arbetstid som fullgörs på annan plats än kontoret (ej övertids- eller distansarbete) får tillgodoräknas efter godkännande av chefen. Arbete på en lördag eller söndag sker endast i undantagsfall och ska vara i överenskommelse med chefen. Kod 8 ska då anges i HRutan (Arb ej schemalagd dag).

Övertid/mertid

Normalt utgår ingen övertid för arbete inom flextidsramen. Undantag från detta är dock när arbete krävs på grund av oförutsedda händelser eller för möten som av sin natur bara kan förläggas på kvällstid.

All övertid ska vara godkänd och beordrad i förtid eller godkänd i efterhand av närmsta chef.

Mertids-/övertidsarbete kan kompenseras i ledighet eller med ekonomisk ersättning. Typen av kompensation (tid eller pengar) anger medarbetaren i HRutan i samband med övertidsarbetet, kod 20 eller 21. Vid oenighet om kompensationsform utgår ekonomisk ersättning.

Uppföljning

Du och din chef ska följa upp din arbetstid, helst varje månad. Planering och hantering av arbetstiden ska tas upp i medarbetarsamtalet. Din chef kan se hur du använder flextiden och om reglerna inte följs kan du förlora möjligheten att ha flexibel arbetstid.