Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetsmiljöarbete på SBK

Alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret ska må bra i sitt arbete och känna arbetsglädje, trygghet, gemenskap och delaktighet i det dagliga arbetet. Ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljön genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön i verksamheten. Cheferna på stadsbyggnadskontoret gör i januari varje år en arbetsplatsspecifik planering för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt en bestämd checklista. Som ett stöd till detta arbete finns även ett årshjul för stadsbyggnadskontorets chefer, som hjälper chefen att föra ut information och skapa dialog om arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Checklista för planering och uppföljning av SAM på arbetsplatsnivåWord (word, 62.2 kB)

Chefens årshjul

Kommungemensam information om systematiskt arbetsmiljöarbete

Styrdokument inom arbetsmiljöområdet