Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Din anställning på SBK

Kommungemensam HR-information hittar du under Min anställning.

Här hittar du stadsbyggnadskontorets egen information om:

  • Arbetsmiljö, skyddsrond, skyddsombud etc.
  • Arbetstid och flex
  • Fackligt på SBK
  • Introduktion
  • Jämställdhet och mångfald
  • Medarbetarenkät
  • Medarbetarsamtal och lönesamtal

Malmö stads personalpolicy

Malmö stads värdegrund

Rutin för att motverka mutor och jävPDF (pdf, 159.7 kB)