Stadsfastigheter

Stadsfastigheter ansvarar för byggnation och förvaltning av Malmö stads fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid. Stadsfastigheter ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi. Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnad och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta.

Med vår insikt i kundernas verksamheter skapar vi tillsammans inom- och utomhusmiljöer som ger stimulans och trivsel utifrån högt ställda miljökrav och god arkitektur. Här finns även Gröna boenden.