För dig som är politiker i servicenämnden

Malmö stad har ett intranätstöd för alla politiker i Malmö stad men det finns också information som gäller särskilt för servicenämnden som du hittar på denna sida.

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Bra information för dig som politiker.

Kontakta oss

Josefin Haugthon, sekreterare