Kommunteknik

Avdelningen kommunteknik är indelad i fem enheter: transport, markskötsel, markanläggning, service samt fastighet.

Kommunteknik omsätter runt 500 miljoner och sysselsätter 450 anställda. Våra nyckelord är kompetens, kvalitet, långsiktighet, miljövänlighet och service.

Kontakta oss

Jerker Johansson, avdelningschef
Tommy Nilsson, enhetschef transport
Tobias Härstedt, enhetschef markanläggning
Ulrika Lundman, enhetschef markskötsel
Kent Lantz, enhetschef fastighet 
Himzo Sokolovic, enhetschef service
Lars Ahlström, strateg
Ronnie Astemo, controller
Jeanette Lindvall, enhetschef administration