Kommunikation

Serviceförvaltningens kommunikatörer utgör en stödfunktion till ledningen och arbetar med intern och extern kommunikation, strategiskt såväl som operativt. Även serviceakademien finns här.

Kommunikationsarbetet sker i samarbete med avdelningschefer och sakkunniga inom förvaltningen. Till grund för arbetet ligger bland annat Malmö stads kommunikationspolicy och grafiska manual.