Kansli och utveckling

Kansli- och utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja nämnd, förvaltningsledning och verksamheten. Detta gör vi genom att samordna, leda, styra, omvärldsbevaka och följa upp förvaltningens administrativa arbete samt genom kompetensutveckling.

Avdelningen arbetar med kvalitet- och utvecklingsfrågor.
Avdelningen har i uppdrag att skapa struktur för styrning och ledning och ge verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.
Avdelningen bereder även beslutsunderlag och kvalitetssäkrar förvaltningens ärendeprocess.
Avdelningen har förvaltningsövergripande samordningsansvar inom bland annat:

 • Arkiv
 • Dataskyddsfrågor
 • Dokument- och ärendehantering
 • Förvaltningsjuridik
 • Förvaltningsövergripande IT-frågor
 • Informationssäkerhet
 • Lokalsamordning
 • Målstyrning
 • Process- och projektledning
 • Säkerhet och beredskap
 • Tvärsektoriella frågor