Förvaltningschef

Serviceförvaltningens direktör är Louise Strand. Tillsammans med ledningsgruppen samordnar direktören den löpande verksamheten.


Kontakta oss

Louise Strand, direktör