Ekonomi

Ägare med långsiktig förvaltning, ekonomiprocesser, intern kontroll och riskhantering.

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation har ett uppdrag att stödja förvaltningen i arbetet med att uppfylla beslutat ansvar vad gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning.

Ekonomiorganisationens ansvarsområden är redovisning, ekonomisk styrning, budget och rapportering, finansiell styrning, investeringsuppföljning samt intern kontroll och riskhantering.

Serviceförvaltningens ekonomiorganisation består av ett 30-tal medarbetare som man kan vända sig till med frågor om fakturor, konteringar, inköp, försystem, investeringar, intern kontroll med mera.

Kontakta oss

Cecilia Antonsson, ekonomichef