Mars 2019


25 januarii - 15 mars

 • Introduktionsutbildning för nya chefer

12 februari - 7 maj

 • Framsteget

14 mars - 23 maj

 • Att leda hälsofrämjande

1 mars

 • Sista dag för beslutsattest i Ekot av interna kundfakturor för februari månad.

7 mars

 • Ärendeinlämning inför servicenämnden som ska tas upp på servicenämndens möte den 26 mars.
 • Workshop individärenden

6 mars

 • Sista dag för beslutsattest i Ekot av leverantörsfakturor och externa kundfakturor för 2019.
 • Möte i investeringsrådet.

7 mars

 • Avdelningarna lämnar in ekonomitexter till februarirapport.
 • Möte i investeringsrådet.

11-13 mars

 • Löneöversyn/Förhandling Kommunal

20 mars

 • Samtal om lön tjänstemän

22 mars

 • Workshop individärenden

26 mars

 • Möte i servicenämnden. Servicenämnden ska bland annat besluta om nämndsbudget 2019, - målavsnitt och ekonomisk uppföljning 2019.

28 mars

 • Möte i investeringsrådet.
 • Introduktionsresan.
 • KT samverkan
 • SR samverkan