Januari 2019


2 januari

 • Sista dag för beslutsattest i Ekot av interna kundfakturor för december månad 2018.

2 -3 januari

 • Möte i investeringsrådet

9 januari

 • Sista dag för beslutsattest i Ekot av leverantörsfakturor och externa kundfakturor för 2018.

10 januari

 • Ärendeinlämning inför servicenämnden som ska tas upp på servicenämndens möte den 29 januari.

14 januari

 • Avdelningarna lämnar in uppföljning av tvärfrågor i Stratsys inför årsanalys 2018.

17 januari

 • Avdelningarna lämnar in viktiga händelser och uppföljning av mål och åtaganden i Stratsys inför årsanalys 2018.

21 januari

 • Avdelningarna lämnar in ekonomitexter till årsanalys 2018.

25 januari - 15 mars

 • Introduktionsutbildning för nya chefer

28 januari

 • Förvaltningsråd

29 januari

 • Möte i servicenämnden. Servicenämnden ska bland annat besluta om del av nämndsbudget 2019.

31 januari

 • Ärendeinlämning inför servicenämnden som ska tas upp på servicenämndens möte 19 - 20 februari.
 • SR samverkan

Förberedande samtal