December 2019


2 december 

  • Sista dag för beslutsattest i Ekot av interna kundfakturor för november månad.

3 december

  • Utgivning av Esset 4-2018.

5 december 

  • Sista dag för beslutsattest i Ekot av leverantörsfakturor och externa kundfakturor för 2018.
  • KTJ samverkan

12 december

  • Förvaltningsråd.
  • SF samverkan.

17 december 

  • Möte i servicenämnden. Här ska servicenämnden bland annat besluta om nämndsbudget 2020.

20 december

  • Möte i investeringsrådet.


Friskvårdsprogrammet skickas ut för 2019.