Filmen Kommunal kompass

Filmen "Kommunal kompass" handlar om varför arbetssättet i en kommun ofta skiljer sig från hur man arbetar i den privata sektorn

Filme kommer dels att användas vid introduktionen för nyanställda medarbetare, men ska också kunna användas i andra sammanhang till exempel som diskussionsunderlag på APT. Nedan finns ett dialogmaterial som stöd om ni ska titta på filmen gemensamt i arbetsgruppen.