Serviceakademin

Nu är Serviceakademin igång igen med nytt syfte och nytt uppdrag!

Historik

Sedan 2013 har serviceförvaltningen bedrivit kulturstärkande arbete genom serviceakademin. Arbetet i serviceakademin har tidigare bestått av en inspirationsdag för alla medarbetare. Under 2017 arbetade en
grupp medarbetare och chefer gemensamt fram en ny och bredare inriktning för serviceakademin. Arbetet skedde inom ramen för förvaltningens strategiska riktningar.

Serviceakademins syfte:

Serviceakademin är ett paraply för utbildningar och forum med koppling till hela förvaltningen.
Serviceakademin ska fungera som ett kulturstärkande nav.

Serviceakademin ska:

• stärka vår tillit till varandra
• öka kunskapen om organisationens uppdrag och förståelsen för den egna rollen – ge oss en kommunal kompass
• bidra till att alla i förvaltningen kan omsätta vår vision, vår värdegrund och våra gemensamma värderingar i sin arbetsvardag.

Detta händer 2019

Serviceakademin

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring Serviceakademin? Hör gärna av dig!

Kristina Aurell, utvecklingssamordnare, Kommunikationsavdelningen
Tel: 0709-48 80 61
E-post: kristina.aurell@malmo.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.