Registerförteckning

Registerförteckning är en lista över var vi hanterar personuppgifter på serviceförvaltningen

När vi hanterar personuppgifter är vi skyldiga att ha en lista över var och i vilka situationer vi hanterar personuppgifter, en så kallad registerförteckning. Varje avdelning har en registerförteckning.

Uppdatera förteckning kontinuerligt

Det är viktigt att registerförteckningen är uppdaterad. Om du börjar hantera personuppgifter på ett nytt sätt, eller slutar hanterar personuppgifter, meddela detta till er avdelnings GDPR-koordinator.

Förvaltningens gemensamma förteckning

Hela registerförteckningen kommer att inventeras och uppdateras 2 gånger per år.

Kontakta oss

Sofia Sandels, kansli- och utvecklingsavdelningen