Personuppgiftsbiträdesavtal

Servicenämnden är vår personuppgiftsansvarig. Nämnden bestämmer till vad personuppgiftsbiträdet kan använda personuppgifterna till och hur de ska använda dem

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller
en juridisk person. Ett vanligt exempel på personuppgiftsbiträde är
IT-leverantörer, som hanterar personuppgifter åt en organisation.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ett skriftligt avtal måste finnas mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I avtalet ska det tydliggöras att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifterna i enlighet med instruktionerna.

Det är alltid den personuppgiftsansvarige som har det
yttersta ansvaret för att personuppgiftslagen följs och att de registrerades
personuppgifter behandlas korrekt.

Kontakta oss

Sofia Sandels, kansli- och utvecklingsavdelningen