Kontaktpersoner

Till sin hjälp har varje verksamhet en kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna stöttar verksamheterna

Kontaktpersonerna ansvarar för att driva arbetet med kartläggningen i sin respektive verksamhet. Kontakta samordnaren för din verksamhet om du har frågor.