Information till medborgare och anställda om personuppgiftshantering

De personer vars personuppgifter vi hanterar i vår förvaltning måste vi informera.

Informationstext att använda!

Följande informationstext ska vi använda när vi informerar medborgare och kunder om hur vi hanterar deras personuppgifter.  

 

”För att kunna (ange syfte som till exempel "hantera din fråga" eller "hantera din felanmälan" sparar vi dina personuppgifter du lämnar till oss. Det är servicenämnden, Malmö stad som ansvarar för uppgifterna. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordning. Mer information finns på www.malmo.se.”

 

Vi informerar idag på följande ställen med informationstext (se ovan) eller informationsröst:

 

- Malmo.se/personuppgifter

- E-postsvar framför allt i funktionsbrevlådor- Telefonslinga- Blanketter/avtal


För medarbetare i Malmö stad finns information på Komin.

 När du samlar in personuppgifter

Om du samlar in personuppgifter på nya sätt, exempelvis skapar en ny blankett, måste även den innehålla informationstext. Kontakta era GDPR-koordinatorer för att diskutera vilken informationstext som bäst passar.

Beställande förvaltnings ansvar

I de fall vi utför tjänster åt andra förvaltningar, är det beställarförvaltningen som ansvarar för att ge information till medborgaren. Det kan vara bra att föra en dialog med beställarförvaltningen så att samma information ges.

Kontakta oss

Sofia Sandels, kansli- och utvecklingsavdelningen