Begäran om registerutdrag

Personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, till vad och hur länge vi sparar dem. Ett så kallat registerutdrag.

När en person gör en begäran av registerutdrag samordnar stadskontoret begäran eftersom den kan involvera flera förvaltningar.

Om du får frågan om ett registerutdrag

Om du får frågan om ett registerutdrag via e-post, telefon eller på annat sätt från en medborgare eller anställd i Malmö stad gör ni följande:

  1. Fråga om det är ett registerutdrag eller begäran om allmän handling medborgaren eller den anställda vill ha.

  2. Om det gäller ett registerutdrag, fråga om de endast vill ha information om hur Malmö stad hanterar deras personuppgifter. Om så är fallet, hänvisa till:
    Medborgare: malmo.se/personuppgifter,
    Anställda: Komin

  3. Om medborgaren eller den anställda vill ha en lista över vilka personuppgifter vi hanterar om dem, hänvisa dem till malmo.se. Där det finns en blankett de ska fylla i. På blanketten finns det en adress de ska skicka blanketten. Det går även att lämna blanketten i receptionen på stadshuset.

Om förfrågan om registerutdrag berör serviceförvaltningen kommer dataskyddssamordnaren bli kontaktad av stadskontoret.

Kontakta oss

Sofia Sandels, kansli- och utvecklingsavdelningen