Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/kommunikation

Intranätet Komin – ditt verktyg i vardagen

Komin ska vara den informationskanal som du alltid ska kunna vända dig till för att hämta information, nyheter, protokoll, policyer, styrdokument med mera.

Som medarbetare har du tillgång till Komin genom din arbets- och hemdator. Nu går det även att nå hemifrån genom att du loggar in på "minasidor.malmo.se". Du loggar in med samma namn och lösenord som du gör i plattformen. På Komin finner du övergripande information från Malmö stad och information som är anpassad för förvaltningarna. Komin är till för dig för att kunna effektivisera och stödja dig i ditt dagliga arbete. Har du nyheter eller annan information som du vill sprida inom serviceförvaltningen eller övergripande Malmö stad, tar du kontakt med kommunikationsavdelningen.

Med Komin når du andra gratis

När du publicerar material på Komin slipper du tryck- och portokostnader men når lika många eller rättare sagt fler än vad en tryckning skulle göra. I och med en digital publicering på Komin så kan dokumenten alltid uppdateras och förnyas utan att de behöver tryckas.

Komin kan uppdateras varje dag, året runt

På Komin uppdateras informationen löpande. Det som ligger på Komin ska alltid vara mer aktuellt än tryckt media.

Med Komin slipper du administrativ hantering

Om du har ett dokument som andra behöver sparar du tid genom att publicera filen på Komin. I stället för att bifoga filen med e-post till varje person som efterfrågar informationen får de själva gå in på en sida i Komin och hämta hem filen. På så sätt minskar den tid du själv behöver lägga på att sprida det du gjort. Dessutom erbjuder du den information du har kontinuerligt och mottagaren kan nå den när han verkligen behöver den och i en alltid uppdaterad version.

Komin är miljövänligt

Varje gång du publicerar någonting på intranätet bidrar du till att minska konsumtionen av papper. Så använd intranätet och gör en god insats på samma gång för ett hållbart samhälle.

Du har rätt att informeras

Uppdaterad intern information är viktig för att en organisation ska fungera väl. Det står i kommunens kommunikationsplan att Malmö stad ska informera internt innan man går ut externt. Om du känner att du oftast får veta vad som händer i kommunen genom att läsa dagspressen har din förvaltning och Malmö stad misslyckats med det uppdraget.

Be att få intern information genom Komin

Du har chans att göra ett bättre arbete om du är välinformerad. Har du själv information som du vill sprida så tag kontakt med serviceförvaltningens kommunikatörer.

Vem är innehållsansvarig på komin

Gör komin bättre

Hjälp till att göra komin ännu bättre! Allt du behöver göra är att kontakta den som är innehållsansvarig när något inte fungerar. Samma person kan du kontakta när informationen inte stämmer. Du ser vem som är innehållsansvarig längst ner på varje sida. Du har även möjlighet att kontakta förvaltningsredaktören, Peter Adamsson, om det gäller en större ändring.

Kontakta oss

Peter Adamsson, kommunikatör