Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/kommunikation

Internetpolicy

Alla som har tillgång till dator och internetuppkoppling från en av kommunen tillhandahållen arbetsplats (även hemarbetsplats), har ett personligt ansvar att följa Malmö stads internetpolicy. Begreppet "användare" i texten omfattar såväl anställda som förtroendevalda i Malmö stad.

Kontakta oss

Peter Adamsson, kommunikatör