Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/kommunikation

Serviceförvaltningens kommunikationskanaler

Detta är våra interna och externa kanaler. Kraven på all kommunikation, enligt Malmö stads kommunikationspolicy, är att den ska vara öppen, planerad, tillförlitlig och tydlig.

Intranätet Komin

Målgrupp:Alla anställda i förvaltningen och Malmö stad. För att nå Komin krävs en arbetsplatsdator som är ansluten till Malmö stads administrativa nät. Vår huvudsakliga informationskälla.
Förvaltningsredaktör: Peter Adamsson.
Redaktörer: Katarina Pamp, Carin Larsson, Susanne Winkle, Monika Nilsson med flera.

Våra hemsidor på malmo.se

Målgrupp:Malmöbor i huvudsak men även övriga intressenter.
Förvaltningsredaktör: Peter Adamsson.
Redaktörer: Katarina Pamp, Carin Larsson, Monika Nilsson med flera.

Arbetsplatsträffar (APT)

Målgrupp: Alla anställda inom serviceförvaltningen.
Ansvarig: Cheferna.

Personaltidningen ESSET

Målgrupp: Alla anställda i förvaltningen.
Distribution: Skickas som post hem till alla anställda inom serviceförvaltningen, fyra gånger om året.
Ansvarig utgivare: t.f. Direktör Helén Nilsson.
Chefredaktör och sammankallande: Carin Larsson.

Utgivning: Fyra nummer per år (preliminär utgivning i april, juni, oktober och december) 

Pressinformation

Målgrupp: Media och allmänheten.
Pressansvarig: Katarina Pamp. Har även behörighet att lägga ut pressmeddelanden i Malmö stads pressrum på malmo.se.

Serviceakademien

Målgrupp: Alla anställda inom serviceförvaltningen. Verksamheten är främst inriktad på inspirationsdagar men också andra träffar som är ägnade att stärka medarbetarnas serviceanda och grundläggande värderingar om förvaltningen och Malmö stad.
Ansvarig: Kristina Aurell.

Serviceförvaltningens informationsblad

Målgrupp: Alla anställda inom serviceförvaltningen.
Redaktörer: Kommunikation centralt.
Utgivning: Vid behov under året. Komin används i första hand.

Trycksaker

Målgrupp: Skiftande.
Text, bild, layout och tryckerikontakter: Peter Adamsson, Hassan Hashemian.

Kontakta oss

Peter Adamsson, kommunikatör