Hjälp med tjänster och överenskommelser

Grunden i serviceförvaltningens uppdrag är att utföra service och tjänster åt Malmö stads övriga förvaltningar och bolag.

Serviceförvaltningens tjänster finns beskrivna i vår tjänstekatalog. Syftet är att våra tjänster ska vara transparenta och organiserade på ett tydligt sätt.

På de här sidorna får du hjälp med hur du ska göra när du beskriver nya tjänster och tecknar överenskommelser eller avtal.

Kontakta oss

Ann-Marie Ek Wästberg, kansli- och utvecklingsavdelningen