Registerkontroll

Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg har funnits i flera år. För att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna, har personkretsen för registerkontroll utökats från och med den 1 april 2008. Läs mer i dokumentet "Registerkontroll info."