Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett årligt återkommande samtal mellan chef och medarbetare, som syftar till att utveckla individen och verksamheten.

Tala ostört med varandra

Samtalet är strukturerat och blickar både bakåt och framåt i tiden. Det är ett personligt samtal och ett tillfälle för chef och medarbetare att ostört tala med varandra. Det är på bådas ansvar att medarbetarsamtalet genomförs i dialogform så det får ett kvalitativt och bra innehåll. Medarbetarsamtalet är ett viktigt komplement till arbetsplatsträffarna.

Minst en gång per år

Både chef och medarbetare kan ta initiativ till medarbetarsamtal. Som anställd har du rätt att få ett enskilt samtal med din chef minst en gång per år. Du som chef ansvarar för att medarbetarsamtal genomförs med alla på din arbetsplats på ett tillfredställande sätt.

Kontakta oss

HR-avdelningen